Næringsutvikler/daglig leder

Hattfjelldal næringsselskap AS

Helgeland er en region med en rekke spennende utviklingsprosjekter og store etableringer som er på vei. Hele regionen forbereder seg på vekst og utvikling spesielt innen det grønne skiftet. Hattfjelldal næringsselskap som er Hattfjelldal kommunes næringsselskap søker nå etter næringsutvikler som kan være med å posisjonere kommunen for fremtiden og bidra til utvikling.

Stillingen innebærer å være daglig leder i selskapet. Næringsutvikleren vil jobbe tett sammen med andre utviklingsaktører og prosjekter i kommunen og regionen. Vi søker en person som være en drivkraft for næringsutvikling og samarbeid i kommunen spesielt og i regionen generelt.

Den rette personen har et stort nettverk – en uredd og offensiv tilnærming til oppgaven og gode relasjonelle ferdigheter.

Ansvar

·      Være en sterk merkevareambassadør for Hattfjelldal og kommunens økosystem for næringsutvikling

·      Organisatorisk og økonomisk ansvar for den daglige driften

Foretrukne krav for å oppfylle stillingen

·      Kjennskap til innovative klynger/aktører og gründernettverkene i Norge

·      Relevant høyere utdanning

·      Relevant erfaring fra utviklingsarbeid

·      God forretningsforståelse og erfaring fra privat næringsliv

Personlige ferdigheter

·      Komfortabel med å jobbe med flere interessenter med ulike krav

·      Gode kommunikasjon og nettverksevner

·      Initiativrik og åpen for nye ideer

Om stillingen

Selskapet har en etablert strategi som ligger til grunn for prioriteringene som gjøres. Strategien bygger også på kommunens overordnede strategier. I stillingen vil man også jobbe opp mot Innovasjon Norge, Nordland fylkeskommune samt andre utviklingsaktører og deres næringsstrategier. Selskapet jobber både med forskningsprosjekter innen utvikling og andre prosjekter som er rettet mot utvikling og etablering av nye virksomheter. I selskapets vedtatte strategi satser man spesielt på reiseliv, samt skog og trenæring.

– Vi kan love en hektisk og spennende hverdag hvor ingen dager er like!

– Kontorsted er Fjellfolkets hus i Hattfjelldal med muligheter for hjemmekontor/gjestekontor etter avtale.

– Lønn etter avtale

– Søknadsfrist: Snarest, og senest innen 5. september.

Interessert?

Send inn din søknad og CV til: Asgeir Almås styreleder asgeir.almaas@icloud.com

Har du konkrete spørsmål, som ikke besvares i annonsen kan du kontakte:

Øyvind Nes daglig leder, mob. 99269982, oyvind.nes@hattfjelldalvekst.no
eller

Asgeir Almås styreleder, mob. 97660466, asgeir.almaas@icloud.com

Om Hattfjelldal næringsselskap
Hattfjelldal næringsselskap er Hattfjelldal kommunes næringsutviklingsselskap. Selskapets drift finansieres i hovedsak av driftstilskudd fra kommunen. Det samarbeides tett med kommunen, nabokommuner og øvrige aktører i regionen. Stillingen er nært knyttet til Vefsna Regionalparks utviklingsarbeid, samt kommunens bolystprosjekt og andre pågående prosjekter. Hovedoppgaven er å bidra til etablering av nye virksomheter og bidra til utvikling i eksisterende virksomheter.

Nettside Hattfjelldal næringsselskap : www.hfdn.no

Hattfjelldal kommune nettside: www.hattfjelldal.kommune.no

OpplevHattfjelldal: fjelliv65.no