OM OSS

HVEM ER VI?

Hattfjelldal kommune er tradisjonelt en kommune hvor flere av innbyggerne veksler mellom deltidsstillinger innen serviceyrker og tradisjonelle primærnæringer, i tillegg til jobber innen industriell virksomhet. Ungdommen vår trenger lokale arbeidsplasser. 

Familier trenger en stabil inntekt hvor man i større grad slipper å pendle mellom to-tre ulike arbeidsplasser for å greie forpliktelsene sine. Vi har mange gründerspirer i kommunen med ideer til hvordan våre næringer bør administreres, samt hvordan ny teknologi ville kunne drevet opp verdiskapingen hos oss.

Hattfjelldal Næringsselskap er revitalisert som kommunens førstelinjetjeneste innen næringsutvikling. Det vil si at Hattfjelldal Næringsselskap  jobber for å hjelpe våre egne folk med å bidra til økt verdiskaping og flere stabile arbeidsplasser.

Har du en idé? Kommunen ønsker å stimulere til at ideen din kan bli virkelighet! Lokale idéer er viktige! 

Du kan bidra til at fellesskapet i Hattfjelldal kommune opplever økonomisk vekst og flere arbeidsplasser.

Kristoffer Møllevik / Visit Helgeland

Kristoffer Møllevik / Visit Helgeland

Vårt fokus

Eierskap
Hattfjelldal kommune ønsker et bredt samspill mellom Hattfjelldal Næringsselskap, fordelt mellom privat og offentlige aktører.

Hattfjelldal Næringsselskap ønsker å bidra til at private interessenter kan se mulighetene her hos oss, og bidra til økt stimulering av arbeidslivet samt økonomisk vekst.

Fokusområder
Hattfjelldal Næringsselskap skal følgelig ha fokus på disse områdene:

  • Kommunens naturgitte forutsetninger er våre fremste ressurser i dag, og bør legges til grunn for ny verdiskaping separat fra de tradisjonelle serviceyrkene og lokale industrielle aktører.
  • Hattfjelldal kan utvikle et tett samarbeid med alle utviklingsaktører på Helgeland.
  • Hattfjelldal Næringsselskap skal være et bindeledd mellom lokale bedrifter og prosjekter på regionalt og nasjonalt nivå.