Bistand til alle bedrifter

Hattfjelldal Næringsselskap
skal hjelpe lokale næringsaktører og gründere til økt vekst.

Dette gjør vi ved å etablere vekstkraftige bedrifter gjennom nettverksbygging, videreutvikle lokale og regionale bedrifter, og tiltrekke seg attraktive virksomheter og nøkkelaktører til regionen.

Rådgivning for nye og eksisterende bedrifter

Hattfjelldal Næringsselskap er førstelinjetjenesten for Hattfjelldal kommune for utvikling av næringslivet lokalt. Idéer med vekstpotensial skal kunne videreutvikles med bistand fra oss. Eksisterende bedrifter kan også henvende seg til oss for å få impulser til revitalisering og videreutvikling. Hattfjelldal Næringsselskap skal bidra til en etablering som kan sette Hattfjelldals bedrifter på kartet både regionalt og nasjonalt.

VÅRE VERDIER

Naturgitte forutsetninger er våre fremste ressurser i dag, og bør legges til grunn for ny verdiskaping

Hattfjelldal kan utvikle et tett samarbeid med alle utviklingsaktører på Helgeland

Hattfjelldal Næringsselskap ønsker å utvikle et bindeledd mellom kommunen, næringslivet og prosjekter på regionalt og nasjonalt nivå.